Source: HKSAR Gov

風沙之中 追追趕趕
彼此熱烈在歌唱
不識擔憂 摔跤飲酒
彼此面上盡歡暢
奔奔跑跑沙丘上 馬壯牛強
威威風風馬背上 胸襟開朗
我高聲歡呼 我是熱與光